IVAP ESTILO LIBURUA PDF

Estilo-liburua edo estilo eskuliburua testuak hizkuntza batean era egokian idazteko irizpide eta aholkuak zehazten dituzten IVAP-eko estilo-liburua. Egunkaria-3, PETRIRENA, Patxi, eta beste (): Estilo liburua. Egunkaria (1. arg.) Hizkera argia, IVAP (): Hizkera argiaren bidetik. IVAP, Oñati. IVAP-HAEE. viñeta. Aurkibidea. viñeta. IVAPeko estilo-liburua. viñeta. Zalantza- dantza (pdf). viñeta.

Author: Tygozragore Kazizuru
Country: Djibouti
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 12 August 2018
Pages: 201
PDF File Size: 19.84 Mb
ePub File Size: 12.61 Mb
ISBN: 884-2-55837-783-1
Downloads: 87163
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akikora

Argi dago lehen esaldikoa mugatua dela: Perpausaren hasieran joaten da beti, eta, beraz, aurreko bi adibide horietan bezala jartzen ditugu beti puntuazio-zeinuak. Astelehen arte, astelehena arte, astelehenera arte 4.

Estilo-liburu – Wikipedia, entziklopedia askea.

Aipatutako batzorde horren lana Berdez markatutakoak, berriz, guk lanean etengabe erabiltzen ditugunak dira. Egia da ia inork ez duela halakorik kontzienteki egiten, baina, gaztelaniarekiko morrontza ikaragarria dugunez, konturatu gabe lerratzen gara erdal testura, hala egituretan nola esapideetan… Beraz, jatorrizko testuan gauzak nola esan diren ahaztu eta euskaraz pentsatuta itzuli behar dugu, ahalik eta euskara jator, txukun eta argiena erabiliz.

Eta, nola emango genuke, beraz, esaldi hori euskara txukuna erabiliz? Mendeko perpaus konpletiboaren aditza —hau da, -la menderagailuduna— aurreratuta ere askoz argiago geratzen da. Noski, beste hau ere zuzena da: Zalantza adierazteko baino ez da erabili behar.

  AUTONICS BEN5M-MFR PDF

Gogoratu euskaraz erakusleak dauzkagula aurreko zerbait edo norbait aipatzeko. Zuetako inork inoiz ikasmaterialen bat itzuli behar badu, beraz, ezinbestean jakin eta erabili beharko ditu liburuki horietan azaldutakoak.

Bestalde, honako erabiltzekotan, ondoren beti hau erantsita erabiltzen dugu: Irakurri orain beste hauek: Bestela, honela behar du: Mezua argi adierazten saiatu behar dugu, anbiguotasunari eta gaizki ulertuei bideak ixteko. Ordaindu aditza, berriz, pluralean jokatzen da, osagarria plurala denean: Beraz, hobe da esaldi laburrak egitea luzeegiak baino. Beraz, honela beharko luke: Bat ere komarik ez jartzea zuzena da, eta esaldi horretan, laburra denez, ez da arazorik sortzen ongi ulertzeko, baina zer gertatzen da esaldiak luzeak direnean?

(1) Ivap-Eko Estilo Liburua : Jose Mari Arakama :

Elhuyar hiztegian edo Euskaltzaindiaren webguneko izendegia atalean begiratu, eta izenaren ondoan ken a -a ikurra ageri bada, horrek esan nahi du -a hori lburua dela itsatsia. Remember me Forgot password? Horrenbestez, gaztelaniazko mantener guztiak ez dira mantendu euskaraz.

Horrenbestez, lehenik eta behin, zehaztutako arau orokor zorrotz horiek azaltzen ahaleginduko gara, eta, horrez gainera, erabilera bat baino gehiago onargarria denean, gure ohiturak zein diren adieraziko dizuegu.

There was a problem providing the content you requested

A zer-nolako kolpea hartu duen! Ikus dezagun, beraz, zer gertatzen den instrumentala eta inesiboa onartzen duten hitzekin: Kontua da diversidad hitza aniztasun dela euskaraz, eta, horri jarraiki, diverso esateko anitz erabiltzen dugula, baina ez da zuzena. Baina uste dut eguneratu gabe dagoela Irakasleak egin zidan min, ala gezurra esan izanak?

  FREUD HEMMUNG SYMPTOM ANGST PDF

Horixe aztertuko dugu orain. Hala ere, badira salbuespenak: Ortotipografia liburuan adierazten denez, testu-liburuetarako zenbait salbuespen egin behar dira; hau da, EIMAk erabaki du zenbait hitz dituzten elkarketetan marratxorik ez dela erabili behar ikasmaterialetan: Bereizteko, nozioa bera letra etzanez idaztea izan daiteke aukera bat: Zer esan behar didazue niri, herria inork baino hobeto ezagutzen dudan honi?

Beraz, izan dezagun pazientzia oharra: Izan ere, 1 zifrarekin batera doan neurriaren ondorengo deklinabideak e letra hartu beharko du: Zer adierazi nahi duen pentsatu behar da beti bezala. Ortotipografia, Ikasmaterialen aholku Batzordea. Zenbait aukera daude gauza bera esateko: Hona hemen beste adibide lbiurua Emakumezko bat irudikatzen duen panpina. Bestalde, kontuz magnitudeak ez direnekin: